Spoštovani uporabniki spletnih storitev Istrabenz plinov d.o.o.

Na uporabniških spletnih straneh Vam je omogočeno brezplačno javljanje stanj porabe zemeljskega plina oz. utekočinjenega naftnega plina v času od 20. do 25.-tega v mesecu. Uporabniške spletne strani Vam prav tako omogočajo pregled že izdanih in plačanih  računov ter grafičen ali tabelaričen pregled  porabe za želeno časovno obdobje.


Dokumenti za uporabnike
Navodila za uporabo spletne strani
Navodila za pridobitev gesla

Pisna izjava za zamenjavo elektronskega naslova za prejem gesla